دیجیتال مارکتینگ برای مدیران (حضوری)

مشاهده تمام دوره ها

دیجیتال مارکتینگ برای مدیران (حضوری)

  • 4 روز طی 24 ساعت
  • نوع دوره حضوری
  • تاریخ  
  • زمان 4 روز طی 24 ساعت  
  • هزینه دوره ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  • وضعیت منقضی
image

استراتژی، پیاده سازی و آنالیز

مدرسین و سخنرانان