سمینار تحلیل بازارهای مالی داخلی ناظر بر بودجه 1400

مشاهده تمام دوره ها

سمینار تحلیل بازارهای مالی داخلی ناظر بر بودجه 1400

  • 1399/12/27
  • چهارشنبه
  • نوع دوره حضوری آنلاین
  • تاریخ 1399/12/27  
  • زمان چهارشنبه  
  • هزینه دوره ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  • وضعیت منقضی
image

مدرسین و سخنرانان