دوره ها

دوره کریپتوکارنسی

مبلغ دوره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مدل های ذهنی

مبلغ دوره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دیجیتال مارکتینگ برای مدیران (آنلاین)

مبلغ دوره ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
با تخفیف ۱,۹۰۷,۴۰۰ تومان

تحلیل بنیادی (حضوری)

مبلغ دوره ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل بنیادی (آنلاین)

مبلغ دوره ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
با تخفیف ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

بازارهای مالی جهانی

مبلغ دوره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با تخفیف ۹۹۰,۰۰۰ تومان
1 از 1