پویش ملی کرونا

پویش ملی کرونا

پویش ملی کرونا

پس از شیوع بیماری کرونا شرایط خاصی برای جلوگیری از نفوذ هر گونه بیماری بیش از گذشته اتخاذ کرده ایم.
در کنار این خدمات، فروش آنلاین را با بهترین شرایط برای در خانه ماندن و محافظت از شما سروران قوی تر از قبل این بار با شرایط ایزوله ادامه می دهیم و به یاری خداوند برای محافظت از دوستان هر کاری لازم است انجام خواهیم داد.

image
image