فرم ثبت ایده

فرم ثبت ایده

درخواست حمایت از شتابدهنده ویدا پارسه

لطفا اطلاعات استارتاپ یا تیم هسته خود را وارد کنید تا پس از بررسی حمایت هایی که شتابدهنده پارسه می تواند برایتان فراهم کند اعلام شود

image