آکادمی

مدرس شوید

سروران و اساتید و متخصصین حوزه های مختلف مدیریت، فروش، بازار، مدیریت نیروی انسانی، برنامه نویسی، ... می توانید عضو ویدا پارسه شوید.

درخواست
image
image

همکاری با ویدا پارسه

اگر استارتاپ دارید و یا سازمان، موسسه، شرکت خصوصی مدیریت می کنید راه های همکاری فراوانی در خصوص آموزش، هندلینگ، مدیریت نیروی انسانی با ویدا پارسه وجود دارد

تماس با ما