دکتر سمانه عاکف

image

دکتر سمانه عاکف

مدرس فن بیان، زبان بدن و اصول مذاکره

کوچینگ سخنرانی، فن بیان، زبان بدن و اصول حرفه ای مذاکره

دوره های دکتر سمانه عاکف