دکتر علیرضا بطحایی

image

دکتر علیرضا بطحایی

مدیریت استراتژی کسب و کار و مشاوره مدیریت

دوره های دکتر علیرضا بطحایی