مجتبی مطلوبی

image

مجتبی مطلوبی

دیجیتال مارکتینگ

مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ هارمونی دیجیتال استراتژیست یکتانت

دوره های مجتبی مطلوبی

دیجیتال مارکتینگ برای مدیران (حضوری)

4 روز به صورت 👈 حضوری 👉

دیجیتال مارکتینگ برای مدیران (آنلاین)

4 روز به صورت 👈 آنلاین 👉